ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO


Co Vám nabízíme?                                                   

  • nové průkazy řidičů VZV - základní kurz                                  
  • opakované školení všech stupňů
  • rekvalifikační kurzy                                                                                                      
                                                            průkaz 1

Jaká další školení nabízíme?                                               

  • jeřábník
  • vazač
  • obsluha manipulačních (vysokozdvižných) plošin     

Akreditace u CEO č. 3073 při ČSMM-L ,Praha, nebo u CEO při IVBP Brno. 

Legislativa pro školení obsluh manipulačních vozíků (OMV) :

základní a opakované školení řidičů manipulačních vozíku s vlastním pohonem se provádí na základě zákona .č. 262, 309/2006 Sb. – Zákoník práce a ČSN 268805, ČSN ISO 3691+Amd 1

Školení provádíme jak pro firrmy (přímo u zákazníka),tak i pro soukromé osoby na   našem školícím středisku 

Veškeré další informace získáte na:

+ 420 775 760 429 - vedoucí školícího střediska